#ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, αλλά και όλες οι Ενώσεις Καταναλωτών μέλη της ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση», τονίζουν πως θεωρούν ότι η επιβολή προστίμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Δραματικά αυξανόμενες τάσεις στις αγοραπωλησίες αντικειμένων από δεύτερο χέρι μέσω αγγελιών.

«Είναι πολύ σημαντικό, να επιμείνουμε στην εφαρμογή ενός ενιαίου φόρου και ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου εντός των χωρών μελών της Ε.Ε. και της ‘’Ένωσης για τη Μεσόγειο’’ (Union for the Mediterranean)».

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις