#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

Η επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες. Κατ’ αρχήν, το ιδιωτικό σκέλος αυτής της χρηματοδότησης – το οποίο ανέρχεται στο 45% περίπου του συνόλου – δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις που έχουν καταθέσει τα επιμελητήρια για την απλούστευση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σήμερα όλα δείχνουν ότι τα lockdown δεν αποτελούν πια λύση απέναντι στην πανδημία. Η εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων που είναι ευκολότερο να τηρηθούν, μπορεί να είναι στη φάση αυτή μια πιο ρεαλιστική επιλογή.

Θετικός έναντι των μέτρων για ενίσχυση των επιχειρήσεων ο Κωνταντίνος Μίχαλος ο οποίος όμως ασκεί κριτική το μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας. 

Είναι σκόπιμο να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά της Πολιτείας, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία της αγοράς, πάντα με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σελίδα 1 από 56

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις