#ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ο κίνδυνος στην επόμενη εξαετία είναι να προκριθούν προγράμματα με μικρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία αλλά με μεγάλα πολιτικά οφέλη για την κυβέρνηση ή προγράμματα που ικανοποιούν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα με μεγάλη παρεμβατική ικανότητα στις πολιτικές αποφάσεις.

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις