#ΔΑΝΕΙΑ

Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2». Πώς γίνονται οι αιτήσεις, οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι.

Η μη καταβολή των τόκων (για δεύτερη φορά) σύμφωνα με τους όρους του δανείου σήμαινε ότι έπρεπε είτε να εκδοθούν νέες μετοχές, είτε οι ομολογίες αυτές να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπερ του ΤΧΣ (όπως και τελικά αποφασίστηκε).

Δάνειο ύψους 200.000 διέγραψε δικαστήριο σε συνταξιούχο. Ποιο ήταν το σκεπτικό της απόφασης.

Ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων μέσω δανεισμού με μεγάλη εγγύηση του Δημοσίου σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση. 

Η κυβέρνηση δεν στηρίζει οικονομικά την κοινωνία, σημειώνει ο Ν. Ηλιόπουλος, κι επισημαίνει την ανάγκη ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους με διαγραφή μέρους του.    

Σελίδα 1 από 23

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις