#ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

H Ετήσια Έκθεση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) για το 2020 παρουσίασε μία νέα δυναμική ανάπτυξης στην ελληνική αγορά ενέργειας, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια θα αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή ενέργειας από το 2035 και έπειτα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Statkraft.

Σημαντική μεταρρύθμιση που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό, την ενεργειακή ασφάλεια και την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εφαρμογή του μοντέλου – στόχου στην αγορά ενέργειας που υλοποιήθηκε από την 1η Νοεμβρίου.

Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει η εταιρεία JUWI HELLAS, συνολικής ισχύος 204 MW.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) δηλώνει αντίθετος στην επιβολή έκτακτης εισφοράς σε μονάδες ΑΠΕ και ζητά την αντικατάσταση του μέτρου με άλλα που δεν θα τις θίγουν.

Σελίδα 1 από 7

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις