#ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2

Σε νέα ειδική έκθεση, η ΙΕΑ επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση των καινοτομιών καθαρής ενέργειας για την επίτευξη των μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Η νέα έκθεση της ΙΕΑ αναφέρει ότι οι μειωμένες εκπομπές άνθρακα στην ΕΕ οφείλονται στην αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις