#ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας και ο προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών. Τι αναφέρει η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Στο επίδομα ανεργίας καταφεύγουν όλο και περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι. Τα κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος.

Νέο σύστημα χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης βάσει κλιματολογικών συνθηκών της κάθε περιοχής - Στα 600 ευρώ το ανώτατο ύψος της επιδότησης.

Δείτε για το επίδομα παιδιού πως υπολογίζεται αλλά και τα νέα κριτήρια που θεσπίστηκαν.

Πώς καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια στην νέα ΚΥΑ και μέχρι θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σελίδα 1 από 3

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις