#ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Καταβολή αναδρομικών συνολικού ύψους 20,4 εκατ. ευρώ σε 31.461 κληρονόμους συνταξιούχων.   

Πότε ξεκινά η πληρωμή για τις συντάξεις Μαΐου εν όψει Πάσχα. Όλες οι ημερομηνίες καταβολής ανά Ταμείο. 

Πότε αρχίζει η πληρωμή για τις συντάξεις Μαΐου. Αναλυτικά οι ημερομηνίες όπου θα δουν οι συνταξιούχοι τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Από τις 105.000 προϋπολογισθείσες «εθνικές προκαταβολές» εν όψει Πάσχα, τελικά την Μεγάλη Εβδομάδα θα καταβληθεί κάτω του 1/3 αυτών…

Με βάσει τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τις αίτησης καταβολής προσωρινής σύνταξης, πάνω από 25.000 ανάπηροι αποκλείστηκαν.

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις