#ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντίστροφα μετρούν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα για το Δώρο Χριστουγέννων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - Υπολογισμός και παραδείγματα

Εντός της επόμενης εβδομάδας πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια μισθωτούς που απασχολήθηκαν και απασχολούνται το 2019 με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - Υπολογισμός και παραδείγματα

Δώρο Χριστουγέννων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - Κατοχύρωση, δικαιούχοι, υπολογισμός & ειδικές κατηγορίες

Χαμός γίνεται στη Γερμανία, από δημοσιεύματα, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καταγράφουν τον χρόνο εργασίας, ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το Δικαστήριο ζητεί ένα υποχρεωτικό σύστημα μέτρησης, ώστε να διαπιστώνεται αν τηρούνται τα ανώτατα χρονικά όρια εργασίας, αν γίνονται υπερωρίες, αν διαχωρίζεται η επαγγελματική από την ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου.

Σελίδα 2 από 2

NEWSROOM

Όλες οι Ειδήσεις