#ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης: Ολιστικά απορρυθμιστικό μοντέλο εργασίας μετά την πανδημία;

Opinions 06:30 - 28/01/2022
Οι αλλαγές αυτές συντελούνται, κατά κανόνα, με την απώλεια της αυτονομίας των εργαζομένων στην παραγωγή και την εφαρμογή αυτοματοποιημένων αυταρχικών μεθόδων, σε βαθμό που να δημιουργούν συνθήκες καταναγκαστικής βελτίωσης του επιπέδου της παραγωγικότητας της εργασίας.
Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης: Ολιστικά απορρυθμιστικό μοντέλο εργασίας μετά την πανδημία;
Σάββας Ρομπόλης - Βασίλειος Μπέτσης: Οι διαρθρωτικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας
Opinions 07:06 - 18/09/2021

Σάββας Ρομπόλης - Βασίλειος Μπέτσης: Οι διαρθρωτικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας

Η συντελούμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2021 στην Ελλάδα συνοδεύεται, μεταξύ των άλλων, από την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 17,1% (εισαγωγές 34,5 δις ευρώ και εξαγωγές 22 δις ευρώ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2021).
Σάββας Γ. Ρομπόλης-Βασίλειος Γ. Μπέτσης: Θα λάβουν σύνταξη οι νέες γενεές;
Opinions 07:12 - 05/03/2021

Σάββας Γ. Ρομπόλης-Βασίλειος Γ. Μπέτσης: Θα λάβουν σύνταξη οι νέες γενεές;

Οι δημογραφικές υποθέσεις εργασίας αναφέρουν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας από 10,7 εκατομ. άτομα το 2019 θα μειωθεί στα 8,6 εκατομ. το 2070.
Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης: Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της κοινωνικής ασφάλισης
Opinions 07:16 - 10/12/2020

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης: Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της κοινωνικής ασφάλισης

Η μεταφορά εισοδήματος από τους εργαζόμενους προς τους συνταξιούχους, σε όρους συστημικής ανάλυσης της οικονομικής λειτουργίας, δεν είναι μονόδρομη, όπως θεωρεί η νεοφιλελεύθερη αντίληψη, αλλά αντίθετα είναι αμφίδρομη
SOS Ρομπόλη- Μπέτση για το ασφαλιστικό: Μειώνεται η δαπάνη από 10% του ΑΕΠ το 2016 στο 4% κατά μέσο όρο την περίοδο 2018-2070
Οικονομία 07:41 - 21/04/2020

SOS Ρομπόλη- Μπέτση για το ασφαλιστικό: Μειώνεται η δαπάνη από 10% του ΑΕΠ το 2016 στο 4% κατά μέσο όρο την περίοδο 2018-2070

«Ουσιαστικά μεταφέρουν την χρηματοδότηση του κινδύνου του γήρατος από το κράτος στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για το βιοτικό τους επίπεδο κατά τις επόμενες δεκαετίες», τονίζουν στο άρθρο τους για το iEidiseis οι δυο επιφανείς καθηγητές.