#ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ποιοι είναι οι νέοι αντιστράτηγοι, αντιναυάρχοι και αντιπτέραρχοι που έκρινε το ΣΑΓΕ

Ελλάδα 15:53 - 29/01/2019
Συνεχίζοντας τις έκτακτες κρίσεις των ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το (ΣΑΓΕ) προχώρησε στην πλήρωση κενών θέσεων αντιστρατήγων, αντιναυάρχων και αντιπτεραρχων, κρίνοντας τους αξιωματικούς στον βαθμό του υποστρατήγου, υποναυάρχου και υποπτεράρχου.
Ποιοι είναι οι νέοι αντιστράτηγοι, αντιναυάρχοι και αντιπτέραρχοι που έκρινε το ΣΑΓΕ
Σελίδα 14 από 14