#ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

Ο Ζανιάς νέος μεταβατικός πρόεδρος της Eurobank αντί Καραμούζη
20:40 - 01/04/2019

Ο Ζανιάς νέος μεταβατικός πρόεδρος της Eurobank αντί Καραμούζη

Σε συνέχεια της απόφασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της Eurobank κ. Νικολάου Καραμούζη να αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της στο τέλος Μαρτίου 2019, το Δ.Σ. με τις από 29ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 2019 αποφάσεις του όρισε τον Γεώργιο Ζανιά ως νέο μη εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση και με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.
Καραμούζης: Λύσεις που προστατεύουν κοινωνικό σύνολο και πρώτη κατοικία
15:07 - 28/12/2018

Καραμούζης: Λύσεις που προστατεύουν κοινωνικό σύνολο και πρώτη κατοικία

Ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι «και οι δυο πλευρές θέλουν να βρουν λύσεις που προστατεύουν το κοινωνικό σύνολο και την πρώτη κατοικία, αλλά κυρίως διασφαλίζουν την ευρωστία και την προοπτική του τραπεζικού συστήματος»